Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

atramentovva
11:54
4038 7022 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viarurky rurky
atramentovva
11:54
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viarurky rurky
atramentovva
11:54
Reposted fromworst-case worst-case viarurky rurky
atramentovva
11:54
1740 45b1 420
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viarurky rurky
11:54
3158 561d 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarurky rurky
atramentovva
11:54
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viarurky rurky
11:54
1726 fea7 420

July 13 2017

19:28
7003 f15f 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
atramentovva
19:28
9134 f5a2 420
Reposted fromintrigante intrigante viaLazhward Lazhward
atramentovva
19:28
atramentovva
19:28
19:27
2316 3ae2
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
19:27
2797 51cb
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
19:27
3453 463e 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
19:27
3960 892e 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
19:26
5562 be2d 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
atramentovva
19:26
Nie handluj swoją głową, jeśli nie mówisz o sobie. Inni ludzie zawsze mogą skrywać swoje mroczne tajemnice.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
atramentovva
19:26
9419 d28f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viadualistycznie dualistycznie
19:25
6943 fa2e 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
atramentovva
19:25
9787 dd3b 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl