Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

atramentovva
14:15
6911 1d36
Reposted frompierdolony pierdolony viaSilentForest SilentForest
atramentovva
14:14
1613 bcbf 420
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
atramentovva
14:12
6971 992b
WASTED
Reposted frompankamien pankamien viaikari ikari
14:12
6421 cc7e 420
atramentovva
14:12
0814 dec0 420
Reposted fromhepke hepke viacorvax corvax
atramentovva
14:12

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafindesiecle findesiecle
atramentovva
14:12
6666 6f16 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
14:12
1604 9614 420

greatwhiteprivilege:

serbianslayer:

firefoxed:

why would a candle thats already lit want to be with a match

also her being lit is going to eventually melt her and reduce her to nothing

match guy is an abusive sadboy who thinks he’s the victim when candlegirl just wants someone who will keep her alive

im here for this analysis

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaPoranny Poranny
atramentovva
14:12
atramentovva
14:12
6248 d5bd 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamowmihou mowmihou

June 21 2017

atramentovva
17:11
8720 6888 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk
atramentovva
17:10
8869 fd9c 420
Reposted fromSanthe Santhe
atramentovva
17:10
8590 66f2 420
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:10
atramentovva
17:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSanthe Santhe
atramentovva
17:09
8556 2a7d 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viala-lu la-lu
atramentovva
17:09
3993 b881 420
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
atramentovva
17:09
9363 f17e 420
Reposted fromNomolestar Nomolestar viabookart bookart

June 20 2017

15:52
3773 82e8 420
Reposted fromerithe erithe viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl