Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

atramentovva
18:29
5540 1e3c 420
Reposted frombirke birke viaSanthe Santhe
atramentovva
18:28
5410 dfbe 420
Reposted fromunterland unterland viaSanthe Santhe
atramentovva
18:28
5084 0769 420
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaSanthe Santhe
atramentovva
18:28
9693 5010 420
Fumiko Kawa
Reposted frompredictableannie predictableannie viaSanthe Santhe
atramentovva
18:28
4175 fa1e 420
Reposted fromseaweed seaweed viadobby dobby
atramentovva
18:26
2924 3c72 420
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

June 24 2018

atramentovva
18:11

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
atramentovva
18:10
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viaxannabelle xannabelle

June 23 2018

atramentovva
16:21
atramentovva
16:11
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
atramentovva
16:10
- W dzisiejszych czasach ludzie tacy jacyś pospinani chodzą...
A ja mógłbym podsumować drogę do szczęścia i spokoju w trzech słowach. 
Nie przywiązuj wagi do drobnostek.
- To było pięć słów...
- I o tym właśnie mówię.
— unknown
atramentovva
16:09
8470 8d54 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
atramentovva
16:09
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle
atramentovva
16:08
6013 341c 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viaLuukka Luukka
atramentovva
16:07
atramentovva
16:07
8053 cd57 420
Reposted fromseaweed seaweed viaLuukka Luukka
atramentovva
16:07
Around the Bend
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLuukka Luukka
atramentovva
16:07
5341 8d94
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaLuukka Luukka
atramentovva
16:07
9851 bcdd 420
Reposted fromslid0 slid0 viaLuukka Luukka
atramentovva
16:06
3537 4ec1
Reposted fromYSoSerious YSoSerious viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl