Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

atramentovva
17:42
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialegilimencja legilimencja
atramentovva
17:41
7386 b6dc 420
Reposted fromblueinsane blueinsane vialegilimencja legilimencja

July 19 2018

atramentovva
18:48

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viaNoCinderella NoCinderella
atramentovva
18:47
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viaiamanartist iamanartist
atramentovva
18:47
4636 7271 420
Reposted fromels els viaPoranny Poranny
atramentovva
18:44
<3
Reposted fromzatora zatora viamaardhund maardhund
atramentovva
18:44

July 16 2018

atramentovva
16:00

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaNoCinderella NoCinderella
atramentovva
16:00
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk

July 13 2018

atramentovva
17:16
Reposted fromFlau Flau viaSanthe Santhe
atramentovva
17:15
Widocznie tam nie trafili.
atramentovva
17:14
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 12 2018

atramentovva
19:00
8262 b225 420
Reposted fromamateurs amateurs viaLuukka Luukka
atramentovva
18:59
atramentovva
18:59
9390 60df 420
Reposted fromonlyman onlyman viacudoku cudoku
atramentovva
18:58
0002 e199 420
Reposted fromRowena Rowena viacudoku cudoku
atramentovva
18:57
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
atramentovva
18:57
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSilentForest SilentForest
atramentovva
18:57
2238 1f20 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamanartist iamanartist

July 11 2018

atramentovva
19:31
Reposted fromFlau Flau viaafterall afterall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl